Sympathie

BOEKEN met een GOED GEVOEL

Dat was voor kort onze slogan.

Maar de gemeente Land van Cuijk heeft ons met een Last onder Dwangsom gesommeerd m.i.v. 10 juli 2022 deze activiteit te staken.

Want de reden hiervoor is onze linkerbuurman, WK 11. Deze heeft bij de gemeente gevraagd om handhaving, aangezien er geen duidelijk beleid binnen gemeente Land van Cuijk is hoe met B&B in stedelijk gebied om te gaan en daardoor in kader van het vigerend bestemmingsplan dit een illegale activiteit zou zijn. Aanleiding hiervoor was meer een vervelende ervaring met een gast die midden in de nacht, tegen de huisregels in, gebruik maakte van de jacuzzi.  Hiervoor hebben wij uiteraard onze excuses aangeboden want dit kan en mag niet gebeuren. Wij geven duidelijke instructies en hanteren strikte rusttijden (zie ook onze web-site). Maar enige redelijkheid en billijkheid kon men niet opbrengen. “Het recht” moest en zou zegevieren.

In de afgelopen jaren hebben wij met de buurt in een goede verstandhouding onze B&R gerund en wordt deze door hun ook zeker niet als “overlast gevend” beschouwd. Zij betreuren deze gang van zaken en hebben dit ook kenbaar gemaakt bij gemeente Land van Cuijk, maar helaas, op dit moment is het niet anders.

Wij onderzoeken nog of er een mogelijkheid is e.e.a. te legaliseren.

Maar schroom vooral  niet contact met ons op te nemen over de huidige (on)mogelijkheden.

Brigitte: +31 6 40 566 005

e-mail: info@brexclusiefovernachten.com

Recentste aanvulling/vervolgd => zie VERVOLG 12-8-2023 (zie verder)

wordt vervolgd (maart 2023)

Afgelopen maanden hebben wij veelvuldig overleg gehad met gemeente Land van Cuijk (bestuurlijk/ambtelijk).

Na eerst een negatieve grondhouding m.b.t. legalisatie van een B&B op Waterkering 12 is deze houding geleidelijk veranderd in een “zoeken naar een oplossing” voor deze ontstane situatie.

Wij hanteren in deze als missie dat een B&B dusdanig kleinschalig geëxploiteerd dient te worden, dat de kans op additionele overlast voor de omgeving evenals de kans op onevenredige toenamen van de parkeerdruk te verwaarlozen is. Gebruik makend van alle van origine aanwezige faciliteiten. Gelijk een (groot) gezinssamenstelling in de praktijk.

Hierbij hanteren wij overigens stiltetijden (door de week 22.00-7.30 en weekends 22.30-8.00 uur). Dit om eventuele overlast te voorkomen EN vanuit onze eigen normen en waarden.

status juni 2023:

Gemeente Land van Cuijk wil ons een vergunning verstrekken voor legalisatie van een B&B op Waterkering 12.

Dat is een positieve grondhouding, echter……….

Dit voor:

 1. 4 slaapplaatsen
 2. ca. 70 m2 (onze STUDIO en SUITE of als combi APPARTEMENT)
 3. met 4 parkeerplaatsen ( 2x prive en 2x voor B&B)
 4. en GEEN gebruik mogen maken van tuin, zwembad, wellness, strandje, zwemmen open water etc. i.v.m. voorkomen overlast!

ad Punten 1 en 2 vormen geen enkel probleem.

ad Punt 3. We beschikken over maar 3 parkeerplaatsen, maar hebben dit kunnen oplossen met onze meedenkende buren op Waterkering 13. Middels een gebruikersovereenkomst kunnen we, indien nodig, gebruik maken van een van hun aanwezige parkeerplaatsen op hun terrein. Hiermee belasten we met onze additionele activiteit, het runnen van een B&B, niet de openbare weg en brengen we de verkeersveiligheid en efficiënte doorstroming niet in gevaar. Mocht dit überhaupt van toepassing zijn gezien de plaatselijke situatie.

ECHTER de gemeente accepteert NIET deze aangedragen oplossing. Parkeren moet perse op eigen terrein (Waterkering 12). Wij snappen hier niets van.

ad Punt 4: Moge evident zijn dat deze voorwaarde onacceptabel is. Je haalt het bestaansrecht/de bezieling van deze B&B op deze locatie hiermee geheel onderuit. Wij hebben voorgesteld om stiltetijden op te nemen in de vergunning (bv. 22.30-8.00 uur). Maar ook dit is NIET AKKOORD. Door onze samengestelde gezinssituatie komt het wel eens vaker voor dat met vrienden (huis-/hockey-/studenten- etc.) het een gezellige en vrolijk verblijf is in ons huis, onze tuin, rondom het zwembad cq aan het water. Maar ook dan houden wij rekening met de buren. Van de overige buren overigens, zijnde Waterkering 13/14/15/16/17 hebben we nooit iets van overlast o.i.d. vernomen.

Zowel op parkeren als stiltetijden kan gehandhaafd worden, waarna een waarschuwing, boete en gedwongen sluiting kan plaatsvinden als e.e.a. niet wordt nageleefd. Hoe moeilijk kan het zijn.

T.a.v. punt 3 en 4 zijn er, zelfs recentelijk, uitspraken van de Raad van State die 1 op 1 van toepassing zijn op onze situatie. Nu de gemeente niet op basis van “common sense” wil meewerken rest ons wederom alleen maar de weg naar Rechtbank Den Bosch, bestuursrecht. Alleen dit kost weer tijd (en geld).

Het is niet dat we willen doordrammen, maar een B&B opgezet vanuit een initiatief in 2016 (na navraag bij gemeente of dit mogelijk is: positief antwoord), het afdragen van toeristenbelasting aan gemeente (wij zijn bekend bij de gemeente) en ÉÉN (1) vermeende klacht van overlast (2021/Waterkering 11), zonder enige vaststelling of navraag in de omgeving hiervan (is dit proportioneel), gaan wij deze B&B uiteraard niet zo maar opgeven. Brigitte heeft jaren lang zich ingezet om middels haar passie en persoonlijke inbreng, de vele mooie reviews te verkrijgen en als graag bezochte exclusieve B&B in de wijde omgeving te boek te staan.

Verder kennen wij in onze normen waarden ook het spreekwoord gelijke monniken gelijke kappen. Kan natuurlijk niet zo zijn dat ca. 500 m. verderop (in dezelfde straat) wel een B&B open is!

PS:

Maar ook een (vermeende) overlast melding bij de gemeente is geen aanleiding om direct over te gaan tot sluiting (met last onder dwang) zonder enig nader onderzoek (disproportioneel). Hier is ook een van toepassing zijnde uitspraak van de Raad van State. Dat daar later de toetsing van woonbestemming op plaats vindt om e.e.a. te verantwoorden is vreemd, zeker omdat 500m. verderop dit GEEN probleem blijkt te zijn. Een gewaardeerde collega die we ook graag een gelegaliseerde B&B gunnen op basis van eenzelfde toezegging van de gemeente in 2016 en verder verloop.

Zo is het ook vreemd dat zowel de verantwoordelijke portefeuille wethouder als de burgemeester elk inhoudelijk gesprek uit de weg gaan om middels een dialoog uit deze escalerende situatie te komen.

Het MOET allemaal via de rechterlijke macht en geprotocolleerde wegen!

Maar evident is dat het binnen de gemeente volledig ontbreekt aan een beleidskader, waaraan deze casus kan worden getoetst.

Al meer dan 1,5 jaar vragen wij hierom

4-daagse 2023:

Aangezien in deze week er een min of meer gedoogsituatie in deze regio is voor particulieren om onderdak te bieden aan wandelaars hebben wij onze slaapplekken beschikbaar gesteld voor de vele 4-daagse wandelaars die in onze regio onderdak zoeken. De 4-daagse organisatie (en gemeente Nijmegen en omliggende gemeente) roept zelfs op om slaapplaatsen beschikbaar te stellen!

Al vele jaren ontvangen wij onze enthousiaste 4-daagse wandelaars op een voor hun bekend en geheel verzorgd adres. Geheel transparant en open gecommuniceerd hebben wij ook dit jaar hier gehoor aangegeven.

Echter gemeente meent wederom het wettelijk recht te moeten toepassen op alleen onze B&B n.a.v. een klacht/ verzoek tot handhaving (indiener uiteraard bekend).

Zonder pardon gaat gemeente er met gestrekt been in door afgelopen dinsdag 18-7-2023 rond 18.00 uur op de stoep te staan.

Foto: Handhaving, 2 handhavers gemeente Land van Cuijk en 2 BOA’s, in onze tuinkamer (niet onze B&B zijnde) met navraag ID aan onze logerende 4-daagse lopers.

Gemeente Land van Cuijk in al haar gastvrijheid en met als speerpunt binnen de gemeente het stimuleren van “toerisme op kleine schaal”, echt op zijn smalst.

(zie hieronder krantenartikel met link)

230719 PERSBERICHT

Met de volgende correctie/nuance: een uitspraak “ laat desnoods de boete maar komen, die betaal ik wel” heb ik, Rob, niet gedaan.

Ik heb gezegd dat onze verblijvende bevriende 4-daagse lopers verzekerd zullen zijn en blijven gedurende de 4-daagse van een slaapplaats. Afspraak is afspraak. En mag hopen dat de gemeente bij nader inzien juist in deze week “begrip” kan opbrengen en er niet wederom met gestrekt been in gaat, dat wij 4-daagse wandelaars te logeren hebben.

Het merendeel van deze 4-daagse lopers logeren al jaren tijdens de 4-daagse bij ons. Middels een gezamenlijke “pot” wordt er zorg gedragen voor een 3 gangen menu en ontbijtbuffet. Bevriende 4-daagse wandelaars van ons onder elkaar. En voor “transport” naar de Wedren, dat is geregeld middels bus tickets van vd Valk/van Dijk.

Overigens was er naar onze mening geen sprake van overlast tijdens deze logeerpartij.

VERVOLG 12-8-2023

Om enige voortgang te verkrijgen in proces en om hier gezamenlijk uit te komen, en niet alleen langs de juridische weg, hebben we de politiek en de pers benaderd.

Die laatste, de pers/De Gelderlander, had ons ook al eerder zelf benaderd.

We hebben B&W gemeente Land van Cuijk middels het verzenden van een notitie/bloemlezing aan alle politieke partijen, verzocht deze casus nogmaals op feitelijke inhoud te bekijken.

En vooral over te gaan tot besluitvorming met “common sense”.

Een oplossing die voor alle partijen recht doet aan de ontstane situatie, aanvaardbaar en uitvoerbaar is. Dit ook in kader handhaving.

Het probleem is bekend maar de oplossing ligt binnen handbereik.

Ben je geïnteresseerd in onze bloemlezing/notitie van dit langslepende dispuut, stuur ons dan even een e-mail naar: info@brexclusiefovernachten.com,

Met vermelding: bloemlezing

In De Gelderlander is nog een artikel geplaatst over de achtergronden van alle betrokken partijen om e.e.a. in perspectief te zetten (link PDF artikel).

 

wordt vervolgd

Mochten jullie een blijk van waardering, steun of anderzijds willen laten toekomen dan kan dit via onderstaand reactie formulier of e-mail: info@brexclusiefovernachten.com

Dit stellen we uiteraard zeer op prijs. 

Reactie formulier “Last onder Dwangsom”

  ONTVANGEN REACTIES en STEUNBETUIGINGEN

  30 van: Lex&Marenka *** 7-8-2023
  Bericht:
  Als vrienden in huis van Rob & Brigitte zijn wij tijdens ons verblijf tijdens de Vierdaagse benaderd en gecontroleerd door handhaving. Waarbij enige empathie ontbrak en van professionaliteit van de gemeente, was geen enkele sprake. De gemeente mag blij zaken met ondernemers als Brigitte en Rob. Wij wensen jullie veel succes en de gemeente moet zich nog maar eens goed bedenken waar ze mee bezig zijn!

  29 van: C J.W*** 30-7-2023
  Bericht:
  Jaloezie!

  28 van: Lia M*** 28-7-2023
  Bericht:
  Slecht beleid van de gemeente. Hebben ze bemiddeld in het zgn. conflict? Ik vind dat jullie recht hebben om de mooie B&B voort te zetten. Zeker iemand als jij (red. Rob) en Brigitte die zoveel over hebben voor de mensheid.Emoji's! Wat betekenen ze eigenlijk? - Zin.nl

  27 van: Mr. R*** 23-7-2023
  Bericht:
  Pff echt heel sneu, je zult maar naast dit soort mensen wonen. Succes met alles  💪 Spierballen Emoji

  26 van: Dick. *** 20-7-2023
  Bericht:
  Beste, i.p.v. bed en breakfast , de lopers als logés laten slapen  nergens staat in de wet of APV dat je niet logés  mag hebben om te slapen.

  25 van: Natasa S. *** 17-5-2023
  Bericht:
  Hallo Brigitte und Rob,
  Unsere Familie war ein langes Wochenende bei euch zur Besuch, es war so schön, dass wir sooo gerne wieder kommen möchten.
  Wir sind nicht sicher laut Homepage, ob das noch möglich ist.
  Es tut uns leid, dass manche Personen nicht glücklich sind, und anderen Menschen, daß Leben schwer machen.
  Wir hoffen, dass wir euch bald besuchen dürfen.

  24 van: Evan vd H *** 4-8-2022
  Bericht:
  B&R is een top bed en breakfast! Een parel onder de bed en breakfast zelfs.  Eerder al enkele jaren terugkerend een overnachting gehad bij Rob en Brigitte! Het zou onterecht en ontzettend zonde zijn als deze mensen hun passie niet meer zouden mogen overbrengen op andere mensen!!

  23 van: Gabriella W *** 13-7-2022
  Bericht:
  Ik weet niet waar ik moet beginnen.. dicht op last onder dwangsom. Wat een nachtmerrie. Deze 2 mensen die al hun tijd & liefde er in steken om voor hun gasten de beste tijd te maken van hun verblijf. Zo hebben wij met 7 meiden een fantastisch weekend gehad. En waarom? Door deze 2 geweldige mensen. Hun service en liefde voor de b&b gaat alle grenzen van gastvrijheid voorbij en doen een stapje extra. Niet eerder hebben wij zo’n leuk weekend gehad. Een middagje varen en gezellig op pad met z’n allen, een ijsje eten in het dorp verderop, verrast worden met een vers gemaakte appeltaart, hulp krijgen bij het bbq’en. Wij hopen dat de b&b weer zo snel mogelijk open mag, zodat wij weer zo’n fantastisch weekend kunnen beleven en we gunnen het hun ontzettend. Het kan niet zo zijn dat hun passie stopt vanwege een vervelende buurman. Dat kan niet, dat mag niet. Brigitte & Rob, heel veel sterkte de komende tijd en we hopen snel weer te kunnen boeken!

  22 van: Ranice J *** 7-7-2022
  Bericht:
  Niet te geloven dat jullie dicht moeten. Mijn vriend en ik hebben meerdere malen in deze fantastische B&B overnacht. Zonder deze B&B hadden wij gemeente Cuijk nooit ontdekt en zouden wij niet meerdere malen zijn teruggekomen voor een weekendje weg. Dit moet de gemeente toch ook iets positiefs brengen.
  Daarnaast weten wij dat Rob en Brigitte er alles aan doen om ons verblijf naar onze zin te maken, maar tegelijkertijd ook regels hanteren om overlast te voorkomen. Zo staat er duidelijk in de huisregels dat het voor een bepaalde tijd stil moet zijn en dat er geen feestjes gegeven mogen worden.
  Wij hopen dat ons favoriete verblijf in Cuijk open mag blijven, zodat wij van deze prachtige omgeving mogen blijven genieten!

  21 van: Meta v H *** 30-6-2022
  Bericht:
  Ik ben verschillende keren bij deze verzorgde b&b geweest en altijd met enorm veel plezier en met uiterste zorgvuldigheid van de eigenaren !! Zij hebben de huis regels van te voren uitgelegd en we hebben ons eraan gehouden. Geen haar op ons hoofd haalt het in ons hoofd om op deze prachtige plek overlast te bezorgen! Ik zou het enorm spijtig vinden als Brigitte en Rob hun activiteiten moeten staken. Met mooie groet Meta v H***

  20 van: Dion H *** 21-6-2022
  Bericht:
  Wat ontzettend vervelend om te horen dat jullie dichtmoeten! Dat slaat in mijn ogen nergens op. Alles aan mijn vorige verblijf was geweldig en ik heb zelfs aan meerdere mensen de B&R aangeraden. Alle regels, mogelijkheden en prijzen waren vooraf netjes en duidelijk gecommuniceerd voordat we arriveerde. Ik hoop dat jullie open blijven zodat ik alsnog binnenkort een heerlijk weekendje weg zou kunnen boeken bij jullie. Ik duim voor jullie.

  19 van: Jan op het H*** 20-6-2022
  Bericht:
  Zonder B&R waren we nooit in Cuijk terecht gekomen.
  Wat een naar bericht vonden we op de website van de Bed en Breakfast van Brigitte en Rob.
  We hebben daar altijd graag overnacht en hebben Brigitte en Rob als prettige en voorkomende gastvrouw en -heer ervaren. Dit zijn mensen die staan voor hun vak en dat graag tot in de puntjes willen verzorgen. De door hun geschapen ambiance trekt dan ook niet het “feest” publiek aan waarvan je nachtelijk lawaai zou mogen verwachten. Hoe is het mogelijk dat door een actie van één persoon zo’n fijne uitvalsbasis zou moeten stoppen. We hopen en verwachten dat de Gemeente Cuijk zulke ambassadeurs van hun Gemeente juist stimuleert in plaats van torpedeert.

  18 van: Bart Willem *** 19-6-2022
  Bericht:
  Het zou enorm jammer zijn als deze locatie wordt gesloten. Mijn vriendin en ik hebben hier namelijk een top tijd gehad en zouden dit graag nog een keer overdoen!

  17 van: Frans B*** 19-6-2022
  Bericht:
  Kennelijk een ongefundeerde paniekreactie van een overijverige ambtenaar. Jammer voor het toeristische imago van Cuijk.

  16 van: Diana&Gerard M*** 18-6-2022
  Bericht:
  Absurd dat 1 incident zo een mooi initiatief ten gronde richt!

  15 van: Raoul H*** 18-6-2022
  Bericht:
  Heel erg jammer als jullie maar ook andere niet meer kunnen genieten van deze heerlijke plek om te delen. Heel erg zonde dat een persoon dit kan aanrichten. Hopelijk komt er nog verandering/verbetering in het proces waardoor jullie wel open kunnen blijven want het zou eeuwig zonde zijn als jullie gasten maar ook jullie zelf niet meer met dat goede gevoel kunnen genieten!

  14 van: Angelique en Harm E*** 18-6-2022
  Bericht:
  Wij, andere directe buren van Rob en Brigitte, ervaren absoluut geen enkele last van de B&R naast ons.
  Wanneer je woont met directe buren is het logisch dat er gepraat wordt in de tuin, bezoek ontvangen wordt, kinderen spelen voluit, tieners chillen, draaien muziek, etc, dat is hoorbaar… uiteraard. Is dat last?
  Wanneer je dat ervaart als last is het wellicht een optie om in het buitengebied te gaan wonen?
  We wonen hier vrijwillig aan een recreatieplas waar o.a. vele bootjes varen, dat gaat gepaard met meer (gezellig) geluid en bekijks dan overlast van buren.
  Het is onbegrijpelijk en vooral zeer onterecht dat de gemeente obv 1  klagende asociale buurman zo een rigoureus besluit neemt tot het sluiten van de zorgvuldig opgebouwde B&R.
  Rob en Brigitte runnen met volle passie al ruim 6 jaren hun B&R.
  Wij gaan er dan ook vanuit dat het ‘recht’ dit onbegrijpelijke en oneerlijke besluit weer recht zet! En dat Rob en Brigitte gewoon door kunnen gaan met dat waar ze zoveel energie en genoegen van krijgen!
  Liefs, jullie buren

  13 van: Linda F*** 18-6-2022
  Bericht:
  We waren zooo benieuwd naar jullie b&b, alleen maar positieve recensies, en dan moeten stoppen om 1 buurman?? Wat ontzettend jammer!!! Hopelijk kunnen jullie hier nog tegenin gaan en kunnen jullie jullie prachtige b&b voortzetten!

  12 van: Kiek B*** 17-6-2022
  Bericht:
  wat een naar bericht, dat jullie moeten sluiten. jullie b&b is een prachtige oase van rust en zorgzaamheid. ik heb me er heerlijk verwend gevoeld. hopelijk komen jullie er met de gemeente uit. sterkte. groetjes Kiek

  11 van: Flo T*** 17-6-2022
  Bericht:
  Onbegrijpelijk dan jullie dicht moeten vanwege 1 incident en 1 buurman die daar mis? gebruik van maakt om de b&b te stoppen.
  Wij hebben de strenge regels die jullie hanteren altijd toegepast en ze waren zeer duidelijk en helder.. Niks mis mee, voor niemand!
  Heel veel sterkte en houd moed!
  Warme groet
  Floriëtte en Wim de B***
  Ps ik zou nu heeeel veel  feestjes  en borrels  buiten gaan geven en de hele buurt blijven uitnodigen.
  Dat geeft veel meer over last dan een b&b.
  Maar dáár komt de buurman dan wel achter!

  10 van: Samira R*** 17-6-2022
  Bericht:
  Geachte heer, mevrouw.
  Het kan toch niet zo zijn dat door een eenmalige situatie deze fantastische plek zou moeten verdwijnen. De eigenaren doen er alles aan om hun gasten een onvergetelijke tijd te laten beleven, rekening houdend met de medebewoners in de wijk. Ik vraag u daarom om over u hart te strijken en dit prachtige gezin hun B&B te laten behouden. Ze hebben hier hun ziel en zaligheid ingelegd en het zou jammer zijn als u het verzoek van 1 persoon zou toekennen.
  Hopende op een positief besluit. Mvg S R***

  09 van: Johan B*** 17-6-2022
  Bericht:
  Met mijn vrienden hebben wij een super verblijf gehad bij jullie! We werden zeer vriendelijk en netjes  ontvangen. Er werd op de huisregels gewezen. Het zo erg zuur zijn als jullie moeten stoppen. Want jullie doen het fantastisch. Hoop dat jullie het tegen kunnen houden!!

  08 van: Josine J*** 17-6-2022
  Bericht:
  Wat verschrikkelijk om te horen! Jullie hebben echt een goud plekje gecreëerd. En het was geweldig hier als gast gebruik van te mogen maken alle gastvrijheid was echt perfect en de regels zeer duidelijk en goed te waarderen en respecteren. Dat een vervelende gast de regels niet waarborgt kan natuurlijk gebeuren. Maar al zeg ik het zelf als je naast buren woont heb je ook zonder B&B wel eens last van elkaar door geluidsoverlast van feestjes of dergelijke dus eigenlijk is dat een hele normale zaak en snap ik echt niet waarom jullie dicht moeten. Mijn stem hebben jullie om open te blijven alles is keurig en tot in de perfecte puntjes geregeld bij jullie! P.s hoeft niet anoniem Groetjes Josine

  07 van: Lauren S*** 17-6-2022
  Bericht:
  Wat een vervelend bericht, want wij hebben destijds ontzettend genoten van ons verblijf en hadden graag nog eens terug gekomen. De regels werden voor ons bezoek toegestuurd, en bij aankomst nog eens extra benadrukt. Dat het zover is gekomen dat er moet worden gestopt met de B&B verbaast ons dan ook zeer. Hopelijk kan dit nog worden terug gedraaid. Gr Lauren

  06 van: Johan K*** 16-6-2022
  Bericht:
  Hallo,allereerst hebben wij ,Bianc en ik het heerlijk gehad .Van alle gemakken voorzien en heel fijn contact met host.Bovendien werd erop gewezen dat we ons aan rusttijd houden ivm omgeving ,cq buren. En logisch ook , Nam niet weg dat we echt genoten hebben en dit een prachtige herinnering heeft gemaakt bij ons.Dat dit nu stopt ,juist door zg overlast vind ik zo onrechtvaardig.Deze mensen hebben juist alles gedaan om voor gasten ,een geweldig verblijf te geven ,en voor omgeving geen tot heel weinig last. Waarom??waarom is dit fout ,of waarom wordt dit misgunt? Ik hoop dat er nog eens nagedacht wordt en heroverwogen.Dit mag juist in deze tijd ,waarin iedereen behoefte heeft en rust en genot in Nederland. Niet verloren gaan   !!
  Ik hoop dat men beseft dat dit niet zo mogen .ik geloof dat goede overwint      en dat wij volgend jaar weer mogen genieten daar    gr .Johan K***

  05 van: Anita B*** 16-6-2022
  Bericht:
  Ongelooflijk!!! Wat een buurman. Wellicht staan op fundament nog wat hutjes op de hei te koop. Wij hebben heerlijk genoten bij jullie en wisten dat we na 23.00 uur rustig moesten zijn. Dit was ons vriendelijk gevraagd. Heeft deze man zelf nooit gasten?? Of kinderen ?? Maar ook….. wat een actie van de gemeente Cuijk. We hebben geen beleid dus nu maar zo!! En dat na al die jaren. Is er toevallig wel toeristenbelasting geïnd??
  Wij zeggen fouten maken is menselijk ze herstellen is GROOTS. Succes Ron en Brigitte wij komen graag weer terug

  (B&R: uiteraard dragen wij toeristenbelasting af aan gemeente Land van Cuijk en verrekenen wij BTW)

  04 van: Esmee S*** 16-6-2022
  Bericht:
  Super jammer dat jullie dicht moeten, wij hebben het altijd zo fijn gehad. We zouden willen dat we dit konden stoppen! Super mooie plek en ook gek dat dit jullie dicht moeten jullie waren altijd netjes met de regels, en je zou zeggen dat hier geen overlast van zou kunnen komen… hopelijk gaat het toch nog veranderen zodat wij snel weer kunnen genieten bij jullie!!

  03 van: R. H*** 16-6-2022
  Bericht:
  Wat een vervelende situatie en onbegrip van jullie buurman.
  We hebben zo genoten van jullie stekje aan het water.
  Geef elkaar de ruimte en laat elkaar leven.
  Van overlast was geheel geen sprake en er gebeurt zeker in al die jaren wel een keertje wat maar is dit nu de oplossing?
  Kinderachtig
  Zet hem op Brigitte en Rob.
  Groet

  02 van: G.J. M*** 13-6-2022
  Bericht:
  Waar gaat dit over? Als ik nu op bezoek ben met mijn partner, was is dan het verschil? Huisregels zijn heel duidelijk en wordt bij aankomst op vriendelijke manier nogmaals op gewezen. Volhouden Brigitte&Rob want wij komen graag nog eens terug. Groet Gert Jan.

  01 van: Caroline J*** 11-6-2022
  Bericht:
  Wat een zuurpruim die Buurman, vast en zeker Jaloezie.  Als dat nou vaker voorkwam oké. En gemeente Land van Cuijk stel eens duidelijke regels in jullie Gemeente! Brigitte die dit 6 jaar lang met hart en ziel runt, is dat nou allemaal voor niets geweest??? Door 1 lastige gast en een lastige Buurman C de R . Ik vraag uw om wat coulance wat betreft de B&R van Brigitte en Rob. Groetjes en sterkte Caroline J***.