Vaarseizoen weer van start

Het vaarseizoen 2021 is weer van start gegaan.

Ook op en aan het water gelden “verkeersregels”.

In het kort komt het erop neer dat je je aan de snelheid dient te houden.

Dit wordt aangegeven met een cijfer in een rood omkaderd vierkant.

Op de plas en in de “grachten” is dat max. 6 km./uur (zie banner verderop)

Maar de hoofdregel is:

“Zorg ervoor dat je met je vaartuig/boot geen overlast bezorgd. Vooral geen onnodige hinderlijke golfslag. Pas je snelheid aan en kijk dan ook eens achterom welke golven je veroorzaakt.”

Vooral deze ongewenste golfslag vinden booteigenaren die hun boot aangemeerd hebben niet plezierig. Dit in verband met kans op schade door het slaan van de boot tegen de wal/kade als gevolg van deze golfslag.

Graag jullie aandacht daarvoor en bij voorbaat onze dank, mede namens al die andere booteigenaren.

 

0 Comments

Leave your reply